Privacyverklaring

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 Abs. 7 DSGVO

Feelsmart GmbH
Grothues 1
48351 Everswinkel
telefoon:02582/ 302
fax:02582/ 1013
E-mail:info@feelsmart.de

 

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gebruiken we de grootst mogelijke zorg en ultramoderne beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Als privébedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden gerespecteerd, zowel door ons als door onze externe serviceproviders.

 

definities

Wetgeving vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene redelijke wijze ("wettigheid, billijkheid, transparantie") worden verwerkt. Om dit te garanderen, informeren we u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

 

1. persoonlijke gegevens

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke identificatie. , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 

2. processing

"Verwerking" betekent dat iedereen, met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures, procedures of dergelijke reeksen bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens heeft uitgevoerd, zoals verzameling, verzameling, organisatie, bestellen, opslag, aanpassing of wijziging, lezen, bevragen het gebruik, de openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, matching of linking, beperking, wissing of vernietiging.

 

3. beperking van verwerking

"Beperking van verwerking" is het markeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

4. profilering

"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten die betrekking hebben op het functioneren van banen, economische situatie, gezondheid, om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 

5. pseudonimiseren

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegewezen zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens Gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

6. bestandssysteem

"Bestandensysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is op basis van specifieke criteria, ongeacht of die verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd is of georganiseerd is in functie van functionele of geografische overwegingen.

 

7. verantwoordelijk

"Verantwoordelijke persoon": natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

 

8. processors

"Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, orgaan of lichaam die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

 

9. ontvanger

"Ontvanger" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere entiteit aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is of niet. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

 

10. derde

"Derde partij" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, lichaam of lichaam anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

11. toestemming

Een "toestemming" van de betrokkene is elke wilsuiting op vrijwillige basis op een specifieke, ondubbelzinnige en ondubbelzinnige manier in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling die de betrokkene aangeeft dat zij betrokken zijn bij de verwerking van de betrokkene. persoonlijke gegevens.

 

Wettigheid van verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens is alleen geoorloofd als er een wettelijke basis voor verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan, overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. a - f DSGVO in het bijzonder:

a. De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd;

c. de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd;

f. verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereist, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) In het volgende informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn z. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer, indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens in dit verband nadat de opslag niet langer nodig is, of de verwerking is beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. DSGVO):

 - IP-adres - Datum en tijdstip van het verzoek

- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van de vereiste (concrete pagina)

- Toegangsstatus / HTTP-statuscode

- elke verzonden hoeveelheid gegevens

- Website waarvan het verzoek afkomstig is

- Browser

- Besturingssysteem en de interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

 

gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

Voorbijgaande cookies (naar a.)

–  Persistente cookies (naar b.).

a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

c. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen en z. B. afwijzing van de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Undertow. "Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken.

d. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

e. Functionele cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website werkt mogelijk niet goed zonder deze cookies

 

We gebruiken de volgende cookies op onze site:

_ga, domain: .feelsmart.de, vervalt: gisteren
_gid,domain: .feelsmart.de, vervalt: 1 Tag
_gat,domain: .feelsmart.de, vervalt: laden met elke webpagina (2 uur geleden)
- vuid, domain: .vimeo.com, vervalt: gisteren

Session Cookies:
- SESSxxxxxxxxx...., domain: .www.feelsmart.de, vervalt: 2 weken

 

Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) Gedeeltelijk gebruiken we om uw gegevens van externe serviceproviders te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

(3) Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, als actiedeelnemingen, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Raadpleeg voor meer informatie uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4)  Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

 

Gebruik van Content Delivery Networks

We gebruiken externe bronnen, bijvoorbeeld BootstrapCDN. Een content delivery network (CDN) verzendt bestanden van extreem snelle, minder drukke of minder drukke servers.
In de broncode van onze website vindt u: bootstrapcdn.com

Dit verkort de laadtijd van de website. Een CDN exploiteert veel servers in Europa, bijvoorbeeld Basis lay-out om bestanden of lettertypen zo snel mogelijk over te brengen. Het kan echter technisch niet worden uitgesloten dat uw browser toegang heeft tot een server van buiten de EU. In deze gevallen worden gegevens rechtstreeks naar het land verzonden. In dit geval gaat u akkoord met een overdracht van uw gegevens naar de VS en / of het land van de serverlocatie.

Ga naar google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html voor een overzicht van serverlocaties. De communicatie en de inhoud van de website worden exclusief behandeld buiten de genoemde CDN's. We weten niet welke gegevens Bootstrapcdn.com associeert met de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden Bootstrapcdn.com die gegevens gebruikt. Zie voor meer informatie het Privacybeleid Bootstrapcdn.com: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.

 

Youtube-video's gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door "Youtube" die behoren tot de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ( "Google") behoort.

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's begint, maakt de provider "Youtube" gebruik van cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van "YouTube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je je profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Deze evaluatie wordt uitgevoerd, met name op basis van art. 6 lid. 1 lit.f DSGVO gebaseerd op de legitieme belangen van Google op het display van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of aangepaste ontwerp zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken.

Ongeacht een reproductie van de embedded video te verbinden met het Google-netwerk "DoubleClick" wordt voor elke oproep van deze site, die verdere verwerking van gegevens kunnen leiden zonder onze invloed. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Voor meer informatie over privacy op "YouTube" kan worden gevonden in het privacybeleid van de aanbieder bij: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Dubbelklik op Google

DoubleClick door Google is een dienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Hier wordt uw browser pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties worden weergegeven in uw browser en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partner websites dienen alleen advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites op het internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google zijn gegevens matchen met andere gegevens die Google verzamelt. Door het gebruik van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google en de hierboven beschreven wijze, de verwerking van gegevens en het doel. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; echter, wijzen wij erop dat u niet in staat zijn om te gebruiken om hun volle omvang alle functies van onze website in dit geval. U kunt het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link onder het punt DoubleClick deactivering uitbreiding en ook de installatie , Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance uitschakelen via de volgende link.

 

ytimg

Onze site herlaadt de Java Script-code van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google). Als u JavaScript in uw browser hebt geactiveerd en geen Java Script Blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google overbrengen. We weten niet welke gegevens Google associeert met de ontvangen gegevens en waarom Google die informatie gebruikt. Om te voorkomen dat Java-scriptcode door Google als geheel wordt uitgevoerd, kunt u een java-scriptblokker (bijvoorbeeld www.noscript.net) installeren.

 

 

Vimeo-video's gebruiken

Op onze website staan ​​plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, VS. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u met de plug-ins communiceert (zoals op de startknop van een video drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingsbewerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Vimeo-account, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacykennisgevingen van Vimeo: http://vimeo.com/privacy

Voor video's van Vimeo, die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de trackingtool Google Analytics automatisch geïntegreerd. Dit is een afzonderlijke tracking van Vimeo, waartoe we geen toegang hebben en die niet door onze kant kunnen worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" voor het volgen, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op Vimeo's legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.

 

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Gebruik van onze login, klant, prospect en ledengebied

(1) Als u onze inlog-, klanten-, prospect- en ledengebieden wilt gebruiken, is het voor het gebruik / contracteren noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de verwerking van uw gebruik / bestelling. Vereiste informatie die nodig is voor de afhandeling van het gebruik / de contracten is apart gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw login / bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b DSGVO. U kunt vrijwillig een gebruikers- / klantenaccount maken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor later gebruik / aankopen. Als u een account maakt onder 'Mijn account', kunnen de gegevens die u opgeeft worden ingetrokken. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte.

 

(2) Vanwege handels- en belastingregels zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen. h. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

(3) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

 

 

Privacybeleid bij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders

(1) We bieden verschillende betaalmethoden voor het gebruik van de webshop en dienen verschillende betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van welke betaalmethode u kiest, worden er verschillende gegevens verzonden naar de betreffende betalingsdienstaanbieder. De rechtsgrondslag voor de overdracht is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR. Hieronder geven we een overzicht van onze betalingsdienstaanbieders.

 

a. PayPal

Als u de betaalmethode PayPal kiest, worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar PayPal. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is de opening van een PayPal-rekening. Bij het gebruik of de opening van een PayPal-rekeningnaam moeten het adres, telefoonnummer en e-mailadres naar PayPal worden verzonden. De rechtsgrondslag voor de toezending van gegevens is artikel 6, lid 1, aangestoken. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen).

 

Exploitant van de betalingsdienst PayPal is de:

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

E-mail: impressum@paypal.com

 

Met de betalingsoptie PayPal stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke andere gegevens door PayPal worden verzameld, volgt uit het respectieve privacybeleid van PayPal. Dit is te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 

Newsletter

(1) Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, die u informeert over onze huidige interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de verklaring van toestemming.

(2) Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat nadat je je hebt geregistreerd, we je een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

 (3) De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De specificatie van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR.

(4) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt de annulering aangeven door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief, via dit formulier op de website, per e-mail naar info@firma.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in de drukproef.

(5) Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Voor de evaluaties koppelen we de gegevens vermeld in § 3 en de webbakens met uw e-mailadres en een individuele ID. De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld, dus de ID's zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of ons via een ander contactpad op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na het uitloggen slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op.

 

 

Rechten van de betrokkene

 

(1) Intrekking van toestemming

Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt op elk gewenst moment een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

 

(3) rechts

Als persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u op elk gewenst moment informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

a. de verwerkingsdoeleinden;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt of niet bekendgemaakt, met name in de ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;

e. het bestaan ​​van een recht ertoe om gegevens of beperking van de bewerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking te verwijderen;

f. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

h. het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 DSGVO en - althans in dat geval - betekenisvolle informaties betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht op de hoogte te zijn van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR. We verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u opvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een ​​kopie te ontvangen krachtens lid 3 heeft geen gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen.

 

(4) Recht op rectificatie

U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

 

(5) Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om de persoon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten verwijderen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:

a. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

b. De betrokkene onttrekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en mist een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG maakt de betrokkene bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen gegronde redenen voor verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.

d. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 moet worden gewist, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, neemt hij passende, ook technische, maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren. om te informeren dat een getroffen persoon heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

Het recht om te annuleren ("recht om te worden vergeten") bestaat niet als de verwerking vereist is:

- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;

- voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaten, het onderwerp van de lading, of de uitvoering van een taak die van openbaar belang is en wordt uitgevoerd in de uitoefening van het openbaar gezag, dat werd overgedragen aan de controller plaatsvinden;

- om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;

- voor het archiveren doeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, paragraaf 1 DSGVO, voor zover de in paragraaf 1 bedoelde recht maakt verwacht dat zij de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig aangetast te bereiken, of

- om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

           

 

(6)  Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke toelaat om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

b. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze beweringen doet, rechtszaken uitoefent of verdedigt, of

d. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, zolang niet zeker is dat de verantwoordelijke redenen van de verantwoordelijke persoon voorrang hebben boven die van de persoon in kwestie.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden opgeslagen met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Om gebruik te kunnen maken van het recht om de verwerking te beperken, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

(7) Recht op gegevensoverdracht

 

U hebt het recht om persoonlijke gegevens over die u ons hebt verstrekt om in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat, en je hebt het recht om deze informatie een andere lading, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, die de persoonsgegevens verstrekt moesten worden verzonden, op voorwaarde dat:

a. de verwerking op een toestemming als bedoeld in artikel 6, paragraaf 1 letter a of artikel 9, paragraaf 2 op basis letter a of op een contract als bedoeld in artikel 6, paragraaf 1, onder b en DSGVO

b. de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij het gebruik van het recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met lid 1, hebt u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op annulering (het recht om te worden vergeten).

Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

 

(8) recht op

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 6 (1) (e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke verwerker verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij overtuigende rechtmatige redenen voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer worden verwerkt.

Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen, uitvoeren via geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, tenzij: de verwerking is noodzakelijk om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Het recht op bezwaar kan op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de respectieve verantwoordelijke persoon.

 

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing:

a. noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking,

b. is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Dit recht kan door de betrokkene te allen tijde worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te richten.

 

(10) Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Bovendien hebben zij, onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gevestigd zijn, op de werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking hen betreft persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening.

 

(11) Recht op effectieve rechtsmiddelen

Onverminderd een beschikbaar administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel, waaronder het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 van de AVGB, heeft het recht op een doeltreffende voorziening in rechte als het meent dat de door die verordening aan die verordening verleende rechten niet aan die verordening voldoen. Verordening betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

 

(2) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

 

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in download en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-outcookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst deze website niet kan bezoeken (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken):

<a href="javascript:gaOptout(); alert('Google Analytics deaktiviert'>Schakel Google Analytics uit</a>

 

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen verwerkt ingekort, kan een persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO.

 

(6) Informatie van derden.: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
 

gebruiksvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden, wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

 

(3) De plug-inprovider slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO.

 

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en z. Als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

 

(5) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

 

(6) Adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen:

a. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g. Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy.]

 

 

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u eenvoudig de kaartfunctie gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

(3) Raadpleeg het privacybeleid van de provider voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.